MENY
welcome to

vemdaleninfo.se


on web since 1996

7 mar kl.08:00 - 8 mar kl.15:00


Hej,

Mamma påstår att hon har några blåsippor vid husknuten i Sveg! Verkar otroligt med tanke på hur mycket snö Härjedalen haft i vinter. Samtidigt brukar våren komma som en blixt från en klar himmel i fjällen.

I Stockholm blommar Kungsträdgårdens körsbärsträd och det sopas och fejas lite överallt. Härligt!

Riksdagshuset präglas dock mest av vårspurt och det faktum att vi närmar oss ett riksdagsval. Alla partier har nu presenterat sina vårbudgetar, 1 maj-talen analyseras och det är mycket resande till olika aktiviteter runtom i landet. Men det är bra och det är viktigt.

Nyligen avslutades den senaste vapenamnestin som pågått mellan 1 februari och 30 april. Nära 10 000 vapen har lämnats in. Det är färre än vid den förra vapenamnestin, men 10 000 vapen är likväl ett ansenligt resultat. Den slutliga statistiken kommer först om någon vecka, men det är känt att polisen fått in en del handeldvapen och fler automatvapen än tidigare, vilket är bra.

Explosiva föremål som sprängmedel och handgranter har inte omfattats av amnestin, men har ändå lämnats in vid några tillfällen runt om i landet och därmed orsakat säkerhetspådrag. Det visar att en amnesti för just explosiva vapen behövs. Riksdagen har till regeringen tillkännagett att vi vill se en sådan och i höst blir den av.

Antalet explosioner där handgranater varit inblandade har ökat kraftigt de senaste åren.
År 2014 rapporterades åtta attacker där handgranater använts. År 2016 hade det ökat till 52.
Även förra året uppmärksammades att handgranater blivit allt vanligare, exempelvis var det en handgranat som detonerade vid polishuset i Uppsala i slutet av november förra året.

Det har vidtagits en del åtgärder för att möta problemet. I slutet av förra året fick Tullverket befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från ett annat EU-land. Ändringarna innebär även att straffbestämmelser och bestämmelser om hur Tullverket kan arbeta mot sådan kriminalitet förbättrats. Dessutom innebär ändringarna att Tullverket ges möjlighet att vägra lämna ut och att att man kan förverka explosiva varor.

Sedan den 1 januari 2018 har brott mot tillståndsplikt för explosiva varor skärpts så att innehavet av handgranater i princip går att jämställa med vapeninnehav. Det var helt nödvändigt.

Den grova brottsligheten måste bekämpas och tryggheten för människor förbättras. Därför är arbetet mot illegala vapen och illegala explosiva varor viktigt. Det vore naivt att tro att ett enstaka beslut löser alla problem, men som ett led i ett målmedvetet arbete är den kommande vapenamnestin viktig.

Bästa hälsningar från riksdagen

Beatrice Ask


Politik Events
2019-03-07
Beatrice Ask

Beatrice AskReporter