MENY
welcome to

vemdaleninfo.se


on web since 1996

PENGAR

PENGAR Emma Carlsson Löfdahl
Denna riksdagsledamot har varit i blickpunkten i 2 omgångar. Det började med att hon fått ersättning för bostad i Stockholm och hon hyrde då sin mans lägenhet. Ett rejält pådrag i svensk press och efter  hennes parti, Liberalerna, ville att hon skulle lämna Riksdagen men hon valde att lämna partiet. Riksdagsledamöter får full ersättning för hyra av bostadsrättslägenheter som de inte äger själva. I Löfdals fall är maken ägare och åklagare utreder om detta är regelrätt. (den som har gott minne kommer säkert ihåg en liknande diskussion om förre statsministern Göran Persson) Efter det hon lämnat partiet har hon tagit time-out från Riksdagen. Lön mm har dock hela tiden trillat in, ca 400.000:- kr hittils. Detta uppmärksammades nyligen av media och hon är utsatt rejält. Hon kan dessutom sitta hemma med full lön tom valet 2022 och därefter ha tryggad inkomst i ytterligare 12 år tom 65 års dagen.
Varför skriver jag då om detta? Jo, min syn är att det drev som vi sett från media är felriktat. Carlsson Löfdal har följt regelverket och följer det även nu. Det är många som gör samma sak, men i ovanstående blev lägenhetsuthyrningen det intressanta och gav upphov till drevet. Efter varje val dyker dessa frågor upp och politikerna säger varje gång att reglerna inte går att ändra för dem som valts då, men vid nästa val stramas det åt. Och min mening om detta är att media (de stora som alltid kräver källkritik av dem som kollar alternativa sociala media) själva borde leva upp till detta. Varför går de inte igenom de frikostiga reglerna och ställer politikerna mot väggen om dessa? Varför är drevet mot enskilda ledamöter det som press och TV föredrar? Riksdagen beviljar sig själva förmåner som inga andra i landet har. Lönenivån är inget att klaga på, den är inte högre än vilken medelhög chef som helst i offentliga sektorn

Politik
2019-08-27
Beril Andersson

1 jun - 16 sep


FÖRETAGANDE

FÖRETAGANDE 14 grader och halvklart. I måndags besökte en delegation från Moderaterna i Vemdalsområdet, länets riksdagskvinna Saila Quicklund var en av deltagarna. Det började med lunch på Nya Tonys i Vemdalen, därefter blev företagsbesök på Fjällhälsan och Möbelmästarna i Hede. På Vemservice AB blev det rundvandring i produktionslokalerna och Benny Larsson berättade om verksamheten och hur han ser  möjligheter och problem när företag behöver växa. Något som han poängterade var hur bankerna ser på lånemöjligheter och problem att hitta kompetent personal som vill bosätta sig i Vemdalsområdet. Till det senare hör möjligheten att hitta lägenhet eller byggbara tomter. Flera av Vemservice anställda pendlar 18 mil/dag. Något som går att tillfälligt lösa med övernattningsrum.

7 mar kl.08:00 - 8 mar kl.15:00
Hej,

Mamma påstår att hon har några blåsippor vid husknuten i Sveg! Verkar otroligt med tanke på hur mycket snö Härjedalen haft i vinter. Samtidigt brukar våren komma som en blixt från en klar himmel i fjällen.

I Stockholm blommar Kungsträdgårdens körsbärsträd och det sopas och fejas lite överallt. Härligt!

Riksdagshuset präglas dock mest av vårspurt och det faktum att vi närmar oss ett riksdagsval. Alla partier har nu presenterat sina vårbudgetar, 1 maj-talen analyseras och det är mycket resande till olika aktiviteter runtom i landet. Men det är bra och det är viktigt.

Nyligen avslutades den senaste vapenamnestin som pågått mellan 1 februari och 30 april. Nära 10 000 vapen har lämnats in. Det är färre än vid den förra vapenamnestin, men 10 000 vapen är likväl ett ansenligt resultat. Den slutliga statistiken kommer först om någon vecka, men det är känt att polisen fått in en del handeldvapen och fler automatvapen än tidigare, vilket är bra.

Explosiva föremål som sprängmedel och handgranter har inte omfattats av amnestin, men har ändå lämnats in vid några tillfällen runt om i landet och därmed orsakat säkerhetspådrag. Det visar att en amnesti för just explosiva vapen behövs. Riksdagen har till regeringen tillkännagett att vi vill se en sådan och i höst blir den av.

Antalet explosioner där handgranater varit inblandade har ökat kraftigt de senaste åren.
År 2014 rapporterades åtta attacker där handgranater använts. År 2016 hade det ökat till 52.
Även förra året uppmärksammades att handgranater blivit allt vanligare, exempelvis var det en handgranat som detonerade vid polishuset i Uppsala i slutet av november förra året.

Det har vidtagits en del åtgärder för att möta problemet. I slutet av förra året fick Tullverket befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från ett annat EU-land. Ändringarna innebär även att straffbestämmelser och bestämmelser om hur Tullverket kan arbeta mot sådan kriminalitet förbättrats. Dessutom innebär ändringarna att Tullverket ges möjlighet att vägra lämna ut och att att man kan förverka explosiva varor.

Sedan den 1 januari 2018 har brott mot tillståndsplikt för explosiva varor skärpts så att innehavet av handgranater i princip går att jämställa med vapeninnehav. Det var helt nödvändigt.

Den grova brottsligheten måste bekämpas och tryggheten för människor förbättras. Därför är arbetet mot illegala vapen och illegala explosiva varor viktigt. Det vore naivt att tro att ett enstaka beslut löser alla problem, men som ett led i ett målmedvetet arbete är den kommande vapenamnestin viktig.

Bästa hälsningar från riksdagen

Beatrice Ask