MENY
welcome to

vemdaleninfo.se


on web since 1996

22 aug kl.09:00-16:00


ÄLDREPLAN

ÄLDREPLAN Tyck till om kommunens äldreplan i Sveg och Hede.
Nu genomförs medborgardialog om Härjedalens kommuns äldreplan 2022–2035. Möten hålls i Sveg och Hede tisdagen den 22 augusti.
Dialogmötena har denna gång särskilt fokus på kommunens äldreboenden. Antal platser på olika orter och servicenivå tas upp. En beskrivning av nuläget och diskussion om framtida behov står också på dagordningen. Mål och strategier i äldreplanen presenteras och stäms av vad med vad som har gjorts och vad som är planerat framöver.
Socialutskottets ordförande Anders Häggkvist (C) och socialchef Anda Embretzen deltar på mötena.
Den 17 oktober 2022 beslutade kommunfullmäktige om Äldreplan för Härjedalens kommun 2022–2035. När planen togs fram lyftes vikten av att kontinuerlig ha dialog och uppföljning för att säkra att kommunen lever upp till ambitionerna i planen.
Läs äldreplanen 2022-2035 Länk till annan webbplats.
I Sveg hålls mötet tisdag den 22 augusti 2023 klockan 9–12, Folkan, Härjedalssalen. I Hede hålls mötet tisdag 22 augusti 2023 klockan 13.30–16.30, församlingshemmet i Hede.
Vi bjuder på fika och vill gärna veta hur många som kommer.
Anmäl dig senast tisdag 15 augusti via mejl till [email protected] eller
Helena Bredesen, telefon 0680-177 52 Länk till annan webbplats..

Ange om om du vill delta i Sveg eller Hede. Läs mer