MENY
welcome to

vemdaleninfo.se


on web since 1996

AMPERE

12 grader och ett lätt regn över byn. Vatten behövs för en stor del av vår kraftförsörjning. Längs Ljusnan finns många kraftstationer. Halvfari några km uppströms från Hede byggdes 1976–1978. Nätet tillhör Härjeåns Kraft. Fallhöjd: 23 m. Kapacitet: 24 MW. Normal årsproduktion: 76,1 GWh. I anslutning till dammen finns många fina rast och grillplatser för en utflykt. Tidigare fanns även en Gokartbana som användes flitigt, men som en del annat så är den numera nedlagd. En anläggning för Folkrace finns, kanske kan det bli tävlingar där igen när Pandemin är över. Som nyinflyttad i början av 1970-talet hade jag många vänner som fick sina första jobb på bygget av kraftverket.

AMPERE

Nyheter
2021-06-22
Ragnar Dillner

Ragnar DillnerReporter