MENY
welcome to

vemdaleninfo.se


on web since 1996

PIPELINE

18 grader och uppehåll. Ännu ett underhåll av byns VA-system är på gång. Det visar sig att några fastigheter är drabbade av vatten som fryser upprepade gånger under den kalla årstiden. Huvudgatan skall grävas av till viss del, en ny ledning skall skjutas under gatan. Vi kan räkna med avsmalnade gata under en tid.

PIPELINE<br>

Nyheter
2021-06-18
Ragnar Dillner

Ragnar DillnerReporter