MENY
welcome to

vemdaleninfo.se


on web since 1996

FINAL

Någon minusgrad och lite solsken på förmiddagen. Vi närmar oss finalen på stockholmsveckan men redan nu är många på väg hemåt. Läget i pandemin berör oss alla och det kanske inte går att fly bort från det, även i vår glest befolkade del av Sverige finns den. Vi vill ha inflyttning till till Härjedalen och nu när fler och fler ordnar så de kan jobba från hemmet är efterfrågan stor på hus i vårt område. Det är tråkigt att många måste lämna Destinationen p.g.a den rådande smittan.
På sikt kommer det goda när norra delen av Sverige kommer att få inflyttning. De stora händelserna med batterifabrik i Skellefteå samt stålverket som ska byggas i Boden kommer att beröra hela Norrland. Här finns ytorna och elförsörjningen, det ger tillväxt. Statens ökade bidrag till järnvägstrafiken mellan Umeå och Haparanda är ett positivt exempel. Nu väntar vi bara på att Inlandsbanan ska rustas också. Det är 55 år sedan Hedebanan lades ned. Faktiskt samma år som Jaktstugan byggdes.

FINAL<br>

Nyheter
2021-03-05
Ragnar Dillner

Ragnar DillnerReporter