MENY
welcome to

vemdaleninfo.se


on web since 1996

PARAGRAFER

Plus tre på morgonen, nordvästlig vind men solsken. Nu är vi inne i årstiden då vi ska samla ved och göra oss redo för nästa stränga vinter. Träd ska fällas och fraktas till gårdarna för att kapas och klyvas. Några i byn gör det som näringsidkare men de flesta för husbehov. En 40 liters vedsäck kostar mellan 40-80 kronor i handeln. Stora säckar kostar ca 700 kronor per kbm. En normalvilla med braskamin gör av med ca 4 kbm/vinter. Vedhanteringen är ju även en del av motionen som betalar sig rätt bra kan man säga. En leverantör av ved som utvecklat sin affärsidé är ett företag från Sveg. De levererar huggen björkved i kartonger. Fiffigt för det blir mycket enklare att stapla och inte lika skräpigt i bilen när man ska transportera veden. Fredag idag och troligen lugnt på byn ikväll. Inte ens grillväder. Bilden visar välordnad vedhantering.

PARAGRAFER

Tips från Naturvårdsverket.

För dig som eldar med ved och pellets är det bra att känna till vilka regler som finns kopplade till eldningsutrustning och själva eldningen i sig.

Regler och riktlinjer vid eldning

Den som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det inte är orimligt. Det framgår av miljöbalkens andra kapitel.

Kommunen ansvarar för den lokala luftkvaliteten och kommunen eller en kommunal nämnd kan:

påverka förekomsten av vedeldningsutrustningar genom vad som tillåts i bygglovsansökningar (PBL)
ange regler för vedeldning i lokala föreskrifter (40 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Det kan t.ex. handla om tillfälliga förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom ett särskilt angivet område, om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i kommunen
vid behov kan kommunen via sin tillsyn ställa krav på att enskilda fastighetsägare ska vidta åtgärder för att begränsa störningar från vedeldning (miljöbalken 26 kap. 9 §)


Nyheter
2020-04-17
Ragnar Dillner

Ragnar DillnerReporter