MENY
welcome to

vemdaleninfo.se


on web since 1996

SVEG

Sveg - Hede. Det sista persontåget trafikerade banan den 1 februari 1966 och samtidigt lade Statens Järnvägar ner banan mellan Glissjöberg och Hede. Sträckan användes för vapentester under några år av flygvapnet och armén Hedlanda flygplats byggdes 1970 längs bansträckningen öster om Hede utanför Hedeviken. På sträckan mellan Sveg och Glissjöberg fortsatte enstaka godstransporter under några år innan den blev nerlagd 1970. Sjön Svegssjön, som bildades 1975 efter ett kraftverksdammbygge, har svämmat över banvallen mellan Överberget och Remsberget.
Linjen har en speciell historia eftersom det var den första järnväg som Statens Järnvägar byggde i egen regi som lades ner. I dag finns endast en kortare rest som används som industrispår inne i Sveg. Dessutom finns det några få järnvägsvagnar övergivna utmed den före detta linjen.

SVEG

Nyheter
2019-12-12
Ragnar Dillner

Ragnar DillnerReporter