MENY
welcome to

vemdaleninfo.se


on web since 1996

NOLLAN

Minus åtta grader på förmiddagen och tämligen vindstilla. Jaktstugan -10 svag vind från väster. Idag upphör restriktionerna för Corona. Kan meddela att den lokala pandimetern visar 20.74 resp. 24.07.  April är den månad då vi ska få återbäring på den höga elförbrukning som varit under vintern. Upp till 2000 kronor kommer att reduceras på några av kommande elräkningar. Sedan det beslutat togs har man grubblat på ett nytt och enklare system för kompensation vid onormalt höga elpriser. Detta går ut på att använda distributionsnätet på ett effektivare sätt. I varje kraftledning finns fyra kablar, tre faser och en nolla. Dessutom är allt jordat via en kopparledning i marken.

NOLLAN

Nu har man kommit fram till att "Nollan" skulle kunna användas för att tillföra el direkt från statens Fallvatten vi sina kraftverk, alltså det vatten som passerar utanför kraftstationerna. Det blir då den fjärde fasen, vi kallar den för Fasfyran. Det betyder att vid onormala prislägen kan staten fylla på med lite extra bonusström till hushållen via nollan.
På längre sikt när vi installerat värmeradioatorer i hushållen med moderna Artificiell Intelligens  (AI) kommer radioatorerna att kunna omvandla hushållens överskottsvärme till elektricitet och sända den tillbaka till kraftstationerna via nollan. På så sätt får staten tillbaka den elektricitet den bidrog med under den tid då förbrukningen var onormalt kostsam. Man kan tillägga att Räddningstjänsten inte brinner för den nya uppfinningen.


Nyheter
2022-04-01
Ragnar Dillner

Ragnar DillnerReporter