Välkommen till Härjedalen Tourism  Airport För bränsleservice tel:0684-668590
    

Flygföreningen -

Hedlanda flygfält byggdes1970 av dåvarande Hede kommun i Härjedalen. Idag ägs och drivs det av ett glatt gäng i Hedlanda flygförening som värnar om flygplatsens bevarande och utveckling. I Föreningen finns det ett 15-tal flygande medlemmar och ett 100-tal stödjande. Alla kan vara stödjande medlemmar i vår förening för att delta i arbetet med att bevara och utveckla flygplatsen. 

Vi har sedan 1991 med privata medel anskaffat en tankanläggning, byggt sommarservering, hangar och försett flygplatsen med elverk samt VA. Mycket återstår att verka för, vi tar en sak i taget. Föreningen bedriver ingen skolverksamhet för detta hänvisar vi till Östersunds Flygklubb

Hedlanda besöks årligen av ett 80-tal privata flygplan med familjer, kompisar och företag som vill vandra, fiska, jaga, eller ägna sig åt skidåkning på någon av våra fjällanläggningar. På flygplatsen har vi Sveriges minsta flygplatsrestaurang, Hedlanda flygförening arrangerar fly-in både vinter och sommar.

Medlemsavgiften är 160:-/år PG: 12499-0 BG: 5673-0690
  

kort1.gif (6226 bytes)

Vi hjälper våra besökare med transporter, tankning och inkvartering, allt för att värna om flygplatsens förträfflighet.  

Vemdalen By

Styrelsen: 2021
Ordförande: Ragnar Dillner 
Ledamot: Reidar Thunell
Ledamot: Jon Nordström
Ledamot: Micke Rosén
Ledamot: Henrik Stensson
Ledamot: Oskar Lidberg
Suppleant
: Helèn Wallström
Suppleant: Karin Lunnehed

Rev. Suppleant
Marita Kristoffersson
Valberedning
Lasse & Tora Stensson
Webbansvarig: Ragnar Dillner 
Adress: Hedlanda flygförening
Centrumgatan 20, 846 71 Vemdalen
Tel. till Ordf. 070-3344325, E-Post

  
Föreningens klubbmärke kan bli din egendom Årsmöte på GTgården i Vemdalen den 15/3 -19. Kl. 18.30
LEDIGT vemdalen_logo.gif (2005 bytes) EL-SERVICE
VEMDALEN