Välkommen till Vemdalens Snöskoterklubb

STARTSIDA

KLUBBEN

AKTIVITETER

KARTA

LEDBEVIS- OCH MEDLEMSAVGIFTER


I Härliga Härjedalen
© Vemdalens Snöskoterklubb. Senast uppdaterad 

Hej. Nu är skotersäsongen i full gång och vi har investerat i ny pistmaskin och en till skoter. Våra ledarbetare jobbar på för att få till fina leder till er skoteråkare. Vi vill påminna våra alla skoterförare om de regler som gäller vid körning med snöskoter. Det är terrängkörningslagen som styr all snöskotertrafik och som skoterförare är man skyldig att följa denna. Man måste ta hänsyn till andra trafikanter och omgivningen.  Det är förbjudet att framföra snöskoter om snötäcket är för tunt så att marken kan skadas, förbjudet att köra över åkermark och skogsplanteringar. Kör inte och stör i bostads- och fritidsområden. Respektera de lokala trafikförordningarna!  Lederna inom de planlagda områdena i Vemdalens By och stugområdena vid Vargen på Vemdalsskalet är öppna för skotertrafik från kl.  07.00 - 21.00 enl. kommunens tillstånd. Som skoteråkare är du alltid skyldig att själv ta reda på vad som gäller i området du besöker. På något sätt måste skotertrafiken över Vemdalsskalet styras upp. Vårt förslag är att på vissa leder skall skotertrafiken kunna styras genom "lokala trafikföreskrifter", dvs. att man inte får avvika från leden. Detta kommer att minska störningar i tex. planlagda områden och där skidleder finns. Vi tillhör Nordic Area med  ett ledbevis omfattande ca 300 mil skoterled, och ur både lokal och turistiskt synpunkt är vi bekymrade om  det skulle bli ännu ett betalområde om det införs ett regleringsområde som kommunen håller på att utreda.  Den som har synpunkter angående framtida skoterledssystem kan sända sina åsikter till kommun@herjedalen.se eller vemdalenskoterklubb@spray.se. Vemdalens Snöskoterklubb, Härjedalens Snöskoterförening och Nordic Area har arbetat i många år för att få till det stora område som vi nu har för att köra skoter med en rimlig ledavgift

En markägare på Vemdalsskalet har framfört att hon inte upplåta sin mark längre för skotertrafik, leden har funnits över marken sedan 1988 och blivit flyttad en gång med hänsyn till trafiken intill Högfjällshotellet. Skoterklubben har överlämnat "ärendet" till Sveriges Snöskoteråkares Centralorganisation, SSCO. Från Skoterklubbens sida har vi inte rätt att utfärda några för bud i terrängen, endast kommun eller länsstyrelse.