Visste du att..

... en 40-wattslampa kan brinna nästan en halvtimme för kostnaden av en enda tändsticka, ca 1/2 öre.

... du själv förbrukar lika mycket energi som en 100-wattslampa, även om du ligger alldeles stilla och läser en tidning.

  Som anlitad företagselektriker vid Björnrike och Vemdalsskalet kommer jag ofta i kontakt med de lägenheter och stugor som förmedlas av Vemdalsbokningar och turistbyrån. Genom åren har jag insett att de servicearbeten som efterfrågas har en delgemensamt. Därför erbjuder jag förutom de vanliga och akuta uppdragen även Servicepaket till dig som har fritidshus i Vemdalsområdet.
En fördjupad förklaring till mina erbjudanden finner du under
bokningsformuläret

 

Mina alternativ.

Begränsad kontroll, en säkerhetskontroll
Stora kontrollen, här gör jag en större och mer förebyggande översyn.