Några av uthyrarna i området

<<Tillbaka Egen hyra
Halv/heldag
Guidning
Halv/heldag
Dygn
Vermdalen Experience
Vemdalen By
0684-30060
1190/1590 1290/2190 1890
Äventyr & Konferens
Klövsjö
070-6751694
1280/2400
per skoter

Prisavvikelser kan förekomma.

Lite regler:
Har Du inte ett körkort utfärdat före 1 Januari 2000 måste Du ta ett förarbevis för snöskoter för att få köra.
Du får däremot köra snöskoter utan förarbevis om du ingår i en grupp inom turistnäringen med högst tio personer som har körkort eller traktorkort, som leds av en person med förarbevis för terrängskoter längs en sträcka som bestämts av ledaren före färden.
Att köra snöskoter är frihet under ansvar. Tänk bland annat på följande:

  • Laglig maxhastighet med snöskoter är 70 km/h. När man pga terrängförhållandena tvingas köra på allmän väg till exempel för att korsa en järnväg eller en bro är högsta hastigheten 20 km/h. Eventuella passagerare måste alltid kliva av vid körning på allmän väg.
  • Kör man på privat mark skall man alltid kontakta markägaren innan. Det är ej tillåtet att köra på hygge om inte träden har en höjd på minst 2 meter över snön. Det är tillåtet att köra på snötäckt mark om det inte är risk för skada på skog eller mark. Kort och gott så bör man först och främst hålla sig på leden.
  • Jag är skyldig att själv ta reda på vart jag får eller inte får köra. Detta kan skilja beroende på vilken kommun man är i. Man kan bland annat kontakta länsstyrelsen för den kommun man befinner sig i.
  • Gällande alkohol är det samma regler som för bilkörning.
  • Tänk på att klä Dig varmt när Du är ute och kör. Bra saker att ha med sig är bland annat verktyg, extra drivrem och tändstift, isdubbar, snöspade, karta och kompass.
  • Var mycket försiktig vid körning på is. Hör med lokalbefolkningen om tjockleken på isen.
  • Det är förbjudet att framföra snöskoter i naturreservat om inte särskilda skoterleder är utmarkerade.
  • På skoterleden gäller högerregeln. Skoteråkare har väjningsplikt för i stort sett alla. Även gående, skidåkare, hundspann etc
  • Hjälm rekommenderas alltid vid skoterkörning.
 

4-Hjulingar
FAKTA: Tre kategorier av fyrhjulingar – en översikt

Terränghjuling – även kallad ATV (All Terrain Vehicle)
• B-körkort utfärdat före år 2000 eller ett förarbevis för terränghjuling (min. 16 år) krävs.
• Får köras på enskild väg samt korsa allmän väg i max 20 km/tim.
• Ska vara registrerad som terränghjuling & försedd med registreringsskylt framtill.
• Har inga effektbegränsningar.
• Hjälm rekommenderas.
• Trafikförsäkring är obligatorisk.
• Behöver inte besiktas.
• Får användas som ett arbetsredskap i jord- eller skogsbruk.
• Avdragsgill för näringsidkare som kan påvisa behov.
• Får dra släp i terräng.
• Terrängkörningslagen (& trafikreglerna, såsom t.ex. högerregeln) måste följas.

Fyrhjulig MC – även kallad Quad (Quadricycle)
• A- eller B-körkort krävs.
• Får köras på allmän väg.
• Ska vara registrerad som mc & försedd med registreringsskylt baktill.
• Högsta tillåtna effekt är 15 kW (ca 20 hk).
• Hjälm är obligatorisk.
• Trafikförsäkring är obligatorisk.
• Måste besiktas.
• Avdragsgill för näringsidkare, t.ex. uthyrning.
• Trafikreglerna måste följas.

Traktorregistrerad fyrhjuling (T3)
• AM- eller traktorkort krävs (min. 15 år).
• Får köras på allmän väg.
• Ska vara registrerad som traktor & försedd med registreringsskylt baktill.
• Vara konstruerad för max 40 km/tim.
• Har inga effektbegränsningar.
• Hjälm rekommenderas.
• Trafikförsäkring är obligatorisk.
• Behöver inte besiktas.
• Avdragsgill för näringsidkare som kan påvisa behov.
• Får dra släp i terräng & på väg. Max släpvagnsvikt med obromsat släp 500 kg, med bromsat släp 750 kg.
• Terrängkörningslagen och trafikreglerna måste följas.
• Ska vara försedd med skylt som visar att det är ett långsamtgående fordon.

Källor: Statistiska Centralbyrån (SCB); Transportstyrelsen: ”Bra att veta om fyrhjulingar”; ALF: ”Fakta om fyrhjulingar 2012”, BRP Inc. (www.brp.com)